Pendidikan Moral

Bab 2 : Ukir Nama di Mata Dunia, Jati Diri Berpisah Tiada

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan belajar tentang konsep "Individu Glokal," yang merujuk kepada individu yang mempunyai pemikiran global dan terlibat secara aktif dengan isu dan perspektif global. Mereka akan memahami ciri-ciri individu tersebut, termasuk berfikiran terbuka, kesedaran budaya, dan kebolehsuaian. Pelajar akan meneroka kepentingan mengamalkan sikap global, kerana ia memupuk persefahaman, kerjasama dan empati merentasi pelbagai budaya. Selain itu, mereka akan mengkaji kemungkinan akibat daripada tidak mengamalkan pemikiran global dan cara ia memberi kesan kepada pertumbuhan peribadi dan interaksi global. Melalui pembelajaran ini, pelajar akan mendapat pandangan tentang cara menggabungkan perspektif global ke dalam kehidupan seharian mereka untuk dunia yang lebih saling berkaitan.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas