Pengenalan kepada Syarikat Berhad Menurut Syer

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan tatacara penubuhan Syarikat Berhad Menurut Syer mengikut Akta Syarikat 2016
  2. Menyatakan kandungan Perlembangan Syarikat Berhad Menurut Syer
  3. Membandingkan ciri Syarikat Persendirian dan Syarikat Awam
  4. Memberikan: (i) contoh Syarikat Persendirian; dan (ii) contoh Syarikat Awam yang tersenarai dalam Bursa Malaysia