Prinsip Perakaunan

Bab 5 : Perakaunan untuk syarikat berhad menurut syer

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Prinsip Perakaunan
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang perakaunan untuk syarikat berhad menurut syer. Pertama, kita akan diperkenalkan kepada konsep syarikat berhad menurut syer dan bagaimana ia berbeza daripada jenis syarikat lain. Kita akan belajar tentang jenis modal yang digunakan dalam syarikat berhad dan bagaimana syer diterbitkan.

Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ekuiti pemilik syarikat berhad menurut syer. Kita akan memahami bagaimana pemilik syarikat berhad menurut syer mempunyai hak ke atas aset syarikat dan bagaimana ia mempengaruhi keputusan perniagaan syarikat.

Kemudian, kita akan belajar tentang dividen tunai. Kita akan memahami apa itu dividen tunai dan bagaimana ia dibayar kepada pemegang syer. Kita juga akan mempelajari tatacara penubuhan syarikat berhad menurut syer mengikut Akta Syarikat 2016 dan kandungan perlembangan syarikat berhad menurut syer.

Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami asas-asas perakaunan untuk syarikat berhad menurut syer dan bagaimana ia berfungsi dalam dunia perniagaan.