Pengenalan Rekod Tak Lengkap

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan implikasi Rekod Tak Lengkap terhadap maklumat perakaunan perniagaan
  2. Menerangkan: (i) maksud Rekod Tak Lengkap (ii) sebab rekod perniagaan tidak lengkap (iii) kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan untung atau rugi perniagaan