Malay
Rekod Tak Lengkap: Pengenalan & Kaedah Perbandingan
Contributor : KHAI SENSEI Report this Video
Chapter : Rekod tak lengkap
Topic : Menerangkan: (i) maksud Rekod Tak Lengkap (ii) sebab rekod perniagaan tidak lengkap (iii) kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan untung atau rugi perniagaan
Form 5 Prinsip Perakaunan
View all videos for Prinsip Perakaunan Form 5
Related videos
Redeem eVouchers

Treat yourself with rewards for your hard work

Register for a free Pandai account now