Matriks

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks
  2. Menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu matriks
  3. Menentukan sama ada dua matriks adalah sama
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini