Kejuruteraan Genetik

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menghuraikan maksud: (i) kejuruteraan genetik. (ii) organisma terubahsuai genetik (genetically modified organismGMO)
  2. Menerangkan aplikasi kejuruteraan genetik dalam penghasilan: (i) organisma terubahsuai genetik (GMO). (ii) makanan terubahsuai genetik (GMF). (iii) insulin
Latihan untuk topik ini