Biologi

Bab 13 : Teknologi Genetik

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Biologi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang Teknologi Genetik. Kita akan mulakan dengan memahami Kejuruteraan Genetik, yang melibatkan pengubahsuaian gen organisma. Kita akan mempelajari tentang Organisma Ubahsuai Genetik (GMO) dan aplikasinya dalam menghasilkan makanan diubah suai secara genetik (GMF) dan insulin. Seterusnya, kita akan meneroka Bioteknologi, yang merujuk kepada penggunaan organisma hidup atau produk mereka untuk tujuan praktikal. Kita akan membincangkan maksud bioteknologi dan pelbagai aplikasinya dalam kehidupan seharian kita. Pada akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang jelas tentang Teknologi Genetik dan kepentingannya dalam bidang biologi.