Hak dan Tanggungjawab Sebagai Warganegara Berlandaskan Perlembagaan Malaysia

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyenaraikan hak dan tanggungjawab sebagai warganegara berlandaskan Perlembagaan Malaysia.
  2. Menghuraikan kepentingan hak dan tanggungjawab sebagai warganegara.
  3. Mencerakinkan kesan pengabaian hak dan tanggungjawab sebagai warganegara.
  4. Merumuskan batasan hak dan tanggungjawab sebagai warganegara.
  5. Mengekspresikan perasaan apabila mempunyai hak dan tanggungjawab sebagai warganegara.
  6. Mengamalkan hak dan tanggungjawab sebagai warganegara dalam kehidupan harian.
Nota Ringkas