Pendidikan Moral

Bab 8 : Hak dan Tanggungjawab Warganegara

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan mempelajari tentang hak dan tanggungjawab sebagai warganegara berlandaskan Perlembagaan Malaysia. Mereka akan meneroka pelbagai hak yang diberikan kepada rakyat, seperti kebebasan bersuara dan beragama, serta tugas yang sepadan, termasuk mengundi dan menegakkan undang-undang. Memahami kepentingan hak dan tanggungjawab ini dalam memupuk masyarakat yang bersatu padu akan dititikberatkan. Akibat pengabaian aspek ini akan dibincangkan, bersama-sama dengan kepentingan mencapai keseimbangan antara hak individu dan tanggungjawab kolektif. Pelajar juga akan mendalami cara praktikal untuk menggunakan hak ini dan memenuhi tanggungjawab dalam kehidupan seharian mereka sebagai warganegara Malaysia yang bertanggungjawab.
Nota Ringkas