Membaca dan menghafaz ayat 101 hingga 110 Surah Al-Kahfi serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca ayat 101 hingga 110 Surah Al-Kahfi dengan betul, lancar serta bertajwid
  2. Menyatakan intisari ayat
  3. Menghafaz ayat 101 hingga 110 Surah Al-Kahfi dengan betul, lancar serta bertajwid
  4. Mengamalkan bacaan ayat 101 hingga 110 Surah Al-Kahfi dalam solat dan zikir secara beradab dan istiqamah