Menerangkan dengan contoh kuantiti skalar dan kuantiti vektor