Nilai pH

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud pH dan kegunaannya
  2. Menghitung nilai pH asid dan alkali
  3. Mengeksperimen untuk mengkaji hubungan nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida
Nota Ringkas
Eksperimen
Skala pH
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Latihan untuk topik ini