Pertumbuhan Dalam Manusia dan Haiwan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud pertumbuhan organisma
  2. Menentukan parameter untuk mengukur pertumbuhan manusia dan haiwan
  3. Memerihalkan pertumbuhan serangga: (i) metamorfosis lengkap. (ii) metamorfosis tidak lengkap
  4. Menganalisis fasa pertumbuhan dalam lengkung pertumbuhan sigmoid manusia dan haiwan
  5. Mencerakinkan lengkung pertumbuhan berbentuk tangga bagi haiwan berangka luar
Live tuition recordings