Pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan pergerakan dan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam badan manusia
  2. Mewajarkan kepentingan adaptasi struktur alveolus untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam badan manusia