Hidup Bersatu Padu dalam Kepelbagaian Agama, Bangsa, Budaya dan Bahasa

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan cara hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa.
  2. Merumuskan kepentingan amalan hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa.
  3. Menghuraikan cabaran hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa.
  4. Mengekpresikan perasaan apabila hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa.
  5. Mengamalkan budaya hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa.
  6. Memberikan contoh amalan hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa.
Nota Ringkas