Pendidikan Moral

Bab 6 : Hidup Bersatu Padu Menjana Kesejahteraan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan belajar tentang memupuk perpaduan di tengah-tengah kepelbagaian agama, etnik, budaya dan bahasa. Mereka akan memahami kaedah untuk menggalakkan kewujudan bersama yang harmoni, mengiktiraf kepentingan mengamalkan perpaduan dalam konteks yang pelbagai, mengenal pasti cabaran yang dihadapi, menyatakan emosi yang berkaitan dengan hidup bersatu dalam kepelbagaian, mengamalkan amalan budaya yang menggalakkan perpaduan, dan menganalisis contoh kehidupan sebenar perpaduan dalam wajah kepelbagaian. Penerokaan komprehensif ini melengkapkan pelajar dengan pandangan dan kemahiran untuk menerima perbezaan dan membina komuniti yang kukuh dan inklusif.
Nota Ringkas