Garis Lurus

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membuat perkaitan antara persamaan, y = mx + c, dengan kecerunan dan pintasan-y, dan seterusnya membuat generalisasi tentang persamaan garis lurus
  2. Menyiasat dan mentafsir persamaan garis lurus dalam bentuk lain seperti ax + by = c dan (x/a) + (y/b) = 1, serta menukarkan kepada bentuk y = mx + c dan sebaliknya
  3. Menyiasat dan membuat inferens tentang hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut
  4. Menyiasat dan membuat inferens tentang kecerunan garis selari
  5. Menentukan persamaan suatu garis lurus
  6. Menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus
  7. Menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Straight Line

Tutor: Sir Nizam

Selasa 14 Jun 2022 08:00 pm
Recording
Straight Line

Tutor: Sir Nizam

Selasa 31 May 2022 08:00 pm
Eksperimen
Lakaran Graf Garis Lurus
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris