Hukum Indeks

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menghubung kait pendaraban nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang, dan seterusnya membuat generalisasi
  2. Menghubung kait pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang, dan seterusnya membuat generalisasi
  3. Menghubung kait nombor dalam bentuk indeks yang dikuasakan dengan pendaraban berulang, dan seterusnya membuat generalisasi
  4. Menentusahkan a^0 = 1 dan a^(-n) = 1/(a^n); a tidak bersamaan dengan 0
  5. Menentu dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa
  6. Melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks
  7. Menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks
Nota Ringkas