Kitar Semula

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan elemen kitar semula (3R- Reduce, Reuse dan Recycle)
  2. Menghuraikan kepentingan amalan kitar semula
  3. Menjelaskan melalui contoh aktiviti kitar semula
  4. Membandingkan amalan kitar semula di negara lain
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini