Geografi

Bab 11 : Kitar Semula

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Geografi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang kitar semula. Kita akan memahami tiga elemen kitar semula iaitu Reduce, Reuse dan Recycle (3R). Kita akan belajar cara mengurangkan sisa, menggunakan semula barang dan mengitar semula bahan untuk melindungi alam sekitar. Kita juga akan meneroka kepentingan mengamalkan kitar semula dalam kehidupan seharian kita untuk memulihara sumber dan mengurangkan pencemaran. Mari belajar bagaimana kita boleh menyumbang kepada masa depan yang lebih hijau dan mampan melalui kitar semula.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas