Sumber Semula Jadi di Malaysia

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menamakan sumber semula jadi di Malaysia
  2. Mengenal pasti taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia
  3. Menghuraikan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia
  4. Merumuskan kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia