Geografi

Bab 6 : Sumber Semula Jadi di Malaysia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Geografi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang sumber asli di Malaysia. Kita akan mulakan dengan mengenal pasti dan menamakan pelbagai jenis sumber asli yang terdapat di negara kita. Kita juga akan mempelajari cara membezakan antara sumber boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui di Malaysia. Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang pelbagai sumber asli yang menyumbang kepada ekonomi Malaysia dan kepentingan pengurusan sumber yang mampan.