Etika dan Undang-undang Siber

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyenaraikan etika semasa berkomunikasi dalam siber.
  2. Menjelaskan etika dan undang-undang siber.
  3. Memerihalkan kepentingan mematuhi etika dan undang-undang siber.
  4. Mengkaji kesan penggunaan internet secara tidak beretika dan menyalahi undang-undang siber.
  5. Melahirkan perasaan apabila mematuhi etika dan undang-undang siber.
  6. Mengamalkan tingkah laku berhemah semasa berkomunikasi dalam siber.
Nota Ringkas