Wanita Suri Teladan Umat

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan riwayat hidup tokoh wanita Islam
  2. Menerangkan sifat-sifat utama setiap tokoh wanita Islam
  3. Menerangkan sumbangan tokoh wanita Islam dalam menegakkan dakwah Islamiyah
  4. Menghuraikan ikhtibar daripada perjuangan tokoh wanita Islam dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  5. Sanggup berkorban melaksanakan perintah Allah s.a.w, ibu bapa dan guru secara beradab dan istiqamah