Kepimpinan Rasulullah S.A.W

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan kepentingan Rasulullah s.a.w di Madinah dari aspek: - Ibadah - Politik - Ketenteraan - Kemasyarakatan
  2. Menghuraikan ikhtibar daripada kepimpinan Rasulullah s.a.w di Madinah dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  3. Memperbaiki diri menjadi pemimpin secara beradab dan istiqamah
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini