Laju

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa
  2. Memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam
  3. Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk penukaran unit
  4. Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Speed and Acceleration Revision

Tutor: Sir Faizol Affandi

Jumaat 21 Oct 2022 08:00 pm
Recording
Speed and Acceleration

Tutor: Sir Faizol Affandi

Jumaat 17 Jun 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini