Jenis dan Kemajuan Pengangkutan di Asia

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti jaringan landasan kereta api, lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di Asia.
  2. Menghuraikan kemajuan pengangkutan di Asia
  3. Menilai kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar di Asia