Pengangkutan di Malaysia

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti jaringan jalan raya dan jaringan landasan kereta api di Malaysia
  2. Mengenal pasti lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di Malaysia
  3. Memberi contoh pengangkutan awam di Malaysia
  4. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
  5. Membezakan kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia
  6. Menilai kepentingan pengangkutan awam di Malaysia
  7. Mencadangkan amalan pengangkutan dan perjalanan lestari