Sel - struktur, fungsi dan organisasi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel
  2. Menunjuk cara penyediaan slaid sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul
  3. Berkomunikasi mengenai fungsi setiap struktur dalam sel dan membanding dan membezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan
  4. Menjelaskan dengan contoh ciri organisma unisel dan multisel bagi kedua-dua haiwan dan tumbuhan
  5. Membezakan jenis dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan
  6. Mengkonsepsikan pembentukan tumbuhan dan haiwan mengikut urutan tahap organisasi sel -tisu-organ-sistem-organisma
  7. Mengagumi dan menghargai kewujudan pelbagai organisma