Keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Khulafa Ar Rasyidin

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan riwayat hidup Khulafa Ar Rasyidin. i) Saidina Abu Bakar As-Siddiq ii) Saidina Umar Al-Khattab iii) Saidina Uthman bin Affan iv) Saidina Ali bin Abi Talib
  2. Menerangkan sifat-sifat utama setiap Khulafa Ar Rasyidin
  3. Menerangkan sumbangan Khulafa Ar Rasyidin dalam menegakkan dakwah Islamiyah
  4. Menghuraikan pengajaran daripada perjuangan Khulafa Ar Rasyidin
  5. Melaksanakan tugasan dan tanggungjawab yang diberikan sebaik mungkin secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini