Pendidikan Islam

Bab 5 : Sirah dan Tamadun Islam

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Bab 'Sirah dan Tamadun Islam' membincangkan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w, masyarakat Arab sebelum kerasulan beliau dan keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Khulafa Ar Rasyidin.

Pelajar akan mempelajari tentang kehidupan Nabi Muhammad s.a.w sebelum dan selepas kerasulan, serta peristiwa-peristiwa penting dalam hidup beliau. Mereka juga akan memahami tentang masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad s.a.w dan bagaimana tokoh-tokoh Khulafa Ar Rasyidin berjuang untuk mempertahankan agama Islam.

Pelajar akan belajar tentang nilai-nilai Islam dan bagaimana mereka boleh mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan mereka sehari-hari.