Masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad s.a.w

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud Jahiliyah
  2. Menjelaskan keadaan masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad s.aw dari segi: i) Akidah ii) Akhlak
  3. Menerangkan sebab Rasulullah s.a.w diutuskan kepada masyarakat Jahiliyah
  4. Menghuraikan nilai-nilai negatif masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad s.a.w dan mengambil pengajaran daripadanya
  5. Membina jati diri muslim
  6. Menjaga batas pergaulan dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini