Solat

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
 1. Menyatakan maksud solat
 2. Menjelaskan dalil naqli berkaitan kewajiban solat fardhu
 3. Menerangkan akibat meninggalkan solat fardhu berserta dalil naqli
 4. Menyatakan syarat-syarat wajib solat
 5. Menyatakan syarat-syarat sah solat
 6. Menjelaskan rukun-rukun solat
 7. Menjelaskan perbezaan sunat Ab'adh dan sunat Haiat
 8. Menyatakan perkara-perkara yang membatalkan solat
 9. Menerangkan hikmah solat dalam kehidupan
 10. Menjelaskan kelebihan solat dari sudut sains
 11. Melaksanakan amali solat fardhu
 12. Menjelaskan maksud khusyuk dalam solat dan kepentingannya
 13. Menjelaskan peranan hati, akal dan anggota untuk khusyuk dalam solat
 14. Menerangkan perkara-perkara yang menghalang khusyuk solat
 15. Istiqamah dalam menunaikan solat fardhu dengan sempurna dan khusyuk
Latihan untuk topik ini