Wuduk

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud, hukum dalil naqli serta rukun-rukun wuduk
  2. Menjelaskan kelebihan wuduk dari sudut sains
  3. Menyenaraikan perkara-perkara sunat dan makhruh ketika berwuduk
  4. Menyatakan perkara-perkara yang membatalkan wuduk
  5. Menunjukkan cara-cara berwuduk yang sempurna
  6. Menerangkan hikmah berwuduk
  7. Melazimi berwuduk dengan sempurna secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini