Istinjak

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud, hukum dalil naqli serta alat-alat istinjak
  2. Menjelaskan kepentingan beristinjak
  3. Melakukan tunjuk cara beristinjak dengan alat-alat istinjak secara betul
  4. Menerangkan adab-adab qada hajat
  5. Mengamalkan istinjak yang sempurna secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini