Hadis I

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca hadis dengan betul
  2. Menyatakan terjemahan hadis
  3. Menyatakan maksud ikhlas
  4. Menjelaskan ciri-ciri orang yang ikhlas
  5. Menerangkan kepentingan ikhlas dalam sesuatu amalan
  6. Menghuraikan pengajaran hadis dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  7. Mengamalkan ikhlas dalam amalan secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini