Hadis sebagai sumber hukum

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud hadis, sanad dan matan
  2. Menjelaskan peranan hadis sebagai sumber hukum
  3. Menjelaskan pengelasan hadis dari aspek percakapan, perbuatan, pengakuan dan sifat
  4. Menerangkan perbandingan antara hadis dengan Al-Quran
  5. Menerangkan perbandingan antara hadis Nabawi dan hadis Qudsi
  6. Menyakini dan mengamalkan hadis sebagai sumber hukum secara beradab dan istiqamah