Ayat 284 hingga 286 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Hafazan)

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca ayat 284 hingga 286 Surah Al-Baqarah dengan betul dan bertajwid
  2. Menyatakan intisari ayat
  3. Menghafaz ayat 284 hingga 286 Surah Al-Baqarah dengan betul dan bertajwid
  4. Mengamalkan ayat 284 hingga 286 Surah Al-Baqarah dalam solat dan zikir secara beradab dan istiqamah