Gambar rajah Venn, set semesta, pelengkap bagi suatu set dan subset

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti dan menghuraikan set semesta dan pelengkap bagi suatu set
  2. Mewakilkan (i) hubungan suatu set dengan set semesta, dan (ii) pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn
  3. Mengenal pasti dan menghuraikan subset yang mungkin bagi suatu set
  4. Mewakilkan suatu subset dengan gambar rajah Venn
  5. Mewakilkan perkaitan antara set, subset, set semesta dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn
Live tuition recordings
Recording
PENGENALAN SET

Tutor: Cikgu Najmuddin

Rabu 16 Nov 2022 08:00 pm