Kuasa tiga dan punca kuasa tiga

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud kuasa tiga dan kuasa tiga sempurna
  2. Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa tiga sempurna
  3. Menyatakan hubungan antara kuasa tiga dan punca kuasa tiga
  4. Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi
  5. Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi
  6. Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor dengan menggunakan alat teknologi
  7. Menganggar (i) kuasa tiga suatu nombor, (ii) punca kuasa tiga suatu nombor
  8. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga dan punca kuasa tiga
  9. Menjalankan pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian dan gabungan operasi tersebut ke atas kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga