Kata Kerja Transitif Dan Tak Transitif

Live tuition recordings
Recording
Ayat Aktif Transitif dan Ayat Aktif Tak Transitif

Tutor: Cikgu Irfan

Selasa 25 Jul 2023 08:00 pm
Recording
Ayat Aktif dan Ayat Pasif

Tutor: Cikgu Irfan

Isnin 26 Jun 2023 09:00 pm