Sejarah

Bab 4 : Kaum Di Malaysia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang kaum di Malaysia. Kita akan belajar tentang kepelbagaian kaum di negara kita.
Terdapat pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, dan lain-lain. Setiap kaum mempunyai budaya, adat istiadat, dan bahasa yang berbeza.
Kita juga akan belajar tentang petempatan dan kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia dahulu dan kini.
Kita akan mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia dahulu hidup di kampung dan bekerja sebagai petani dan nelayan.
Selain itu kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi moden seperti perdagangan, perindustrian, dan perkhidmatan.
Topik dalam bab ini