Sejarah

Bab 2 : Negeri-negeri di Malaysia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang negeri-negeri di Malaysia.
Kita akan mengenali nama-nama negeri di Malaysia seperti Selangor, Johor, dan Pulau Pinang.
Kita juga akan belajar menamakan ketua negeri bagi setiap negeri seperti Sultan Selangor, Sultan Johor, dan Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang.
Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami struktur pentadbiran negara kita dan mengenali pentingnya setiap negeri dalam pembangunan negara.
Topik dalam bab ini