Reka Bentuk dan Teknologi

Bab 1 : Keselamatan Bengkel

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Reka Bentuk dan Teknologi
Dalam topik ini, pelajar akan belajar tentang amalan keselamatan, menekankan kepentingan peraturan keselamatan diri, garis panduan bengkel, pengendalian peralatan dan penggunaan bahan. Mereka akan mendapat pemahaman tentang simbol dan tanda keselamatan serta cara mentafsirnya. Selain itu, pelajar akan dilengkapi dengan langkah penting untuk diikuti sekiranya berlaku kemalangan dalam persekitaran bengkel. Mereka juga akan membincangkan amalan terbaik untuk mengekalkan persekitaran bengkel yang bersih dan memastikan peralatan diselenggara dengan baik. Akhir sekali, pelajar akan meneroka kemungkinan akibat pengabaian amalan keselamatan dalam bengkel, menekankan kepentingan kewaspadaan dan pematuhan kepada protokol keselamatan.
Topik dalam bab ini