Amalan Keselamatan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan
  2. Menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan
  3. Mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel
  4. Membincangkan amalan keselamatan di bengkel: i. Kebersihan bengkel ii. Penyelenggaraan peralatan
  5. Merumuskan kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel