Sirah: Peristiwa Penerimaan Wahyu Nabi Muhammad SAW

 

13

 Peristiwa Penerimaan Wahyu Nabi Muhammad SAW

 

Gambar sebuah rajah: WAHYU PERTAMA DITURUNKAN PADA 17 RAMADHAN WAHYU PERTAMA IALAH SURAH AL-ALAQ AYAT 1-5 WAHYU PERTAMA DITURUNKAN DI GUA HIRA' MELALUI MALAIKAT JIBRAIL AS

Erti Wahyu
Wahyu ialah kalam Allah yang disampaikan kepada nabi dan rasul.
 
 
Info Ringkas Jabal An-Nur (Bukit An-Nur)
 • Jabal An-Nur terletak 3.2 km dari Mekah.
 • Keadaan bukit berbatu, berpasir dan kering.
 • Ketinggian bukit 640 meter.
 • Dipuncaknya ada gua Hira'.
 • Kini, pendakian kegua Hira' lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga.
 
 

Peristiwa Nabi Muhammad SAW Menerima Wahyu Pertama

 
Fakta Nabi Muhammad SAW Mendaki Jabal An-Nur
 • Sebelum Nabi Muhammad SAW diisytiharkan menjadi Nabi, baginda sering kegua Hira' untuk beribadah.
 • Sabar walaupun pendakian agak mencabar.  
 
 
Penurunan Wahyu Pertama Di Gua Hira'
 • Tarikh : 17 Ramadan
 • Usia Nabi Muhammad SAW : 40 tahun
 • Malaikat pembawa wahyu : Jibrail AS
 
 
Peristiwa Penurunan Wahyu
 
 • Malaikat Jibrail AS telah bertemu Nabi Muhammad SAW Ketika baginda beribadah.
 • Jibrail AS meminta Nabi Muhammad SAW membaca, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak boleh membaca.
 • Lalu Jibrail AS memeluk dan meminta baginda membacanya lagi.
 • Baginda memberikan jawapan yang sama.
 • Selepas tiga kali meminta baginda membaca dan memeluknya, Jibrail AS mengajar Nabi Muhammad SAW membaca ayat 1-5 daripada surah Al-Alaq.
 
Peristiwa Selepas Penurunan Wahyu
 
 • Baginda pulang menemui isterinya Khadijah AS dalam keadaan ketakutan.
 • Khadijah AS menyelimutkan dan menenangkan baginda.
 • Kemudian, Khadijah AS membawa baginda bertemu sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta nasrani. Menurut Waraqah, baginda telah dilantik menjadi rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab terdahulu.
 
Kepentingan Penurunan Wahyu
 • Medium untuk mengetahui perintah dan larangan Allah SWT
 • Mematahkan hujah orang kafir
 • Memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman
 • Menjelaskan tentang perkara sam'iyat
 • Mengandungi iktibar tentang peristiwa terdahulu
 
 

Iktibar Peristiwa Penurunan Wahyu Pertama

 
Peristiwa Iktibar
Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat.
Nabi Muhammad SAW gigih mendaki Jabal An-Nur untuk ke gua Hira' Mencontohi kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan semua perkara terutamanya dalam beribadah.
Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah walaupun masyarakatnya menyembah berhala Kita mesti berpendirian teguh dan tidak terpengaruh dengan anasir tidak baik yang ada disekeliling kita.
Wahyu yang pertama ialah 'iqra' iaitu bacalah Tekun menuntut ilmu dan menjadikan amalan membaca sebagai tabiat.
 
 
 

Al-Quran Sebagai Panduan Hidup

 • Memahami bahawa Al-Quran ialah wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
 • Menghayati dengan terperinci akan peristiwa penurunan wahyu yang pertama.
 • Sentiasa mencari maklumat tambahan tentang Jabal An-Nur daripada laman sesawang, kemudian mengaitkannya dengan kesungguhan Nabi Muhammad SAW beribadah.
 • Menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dimana baginda sentiasa bercakap benar.
 • Merujuk orang yang lebih arif apabila berhadapan dengan sesuatu situasi.
 • Membaca surah Al-Alaq dan menghayati maksudnya.
 • Digalakkan supaya mengkaji dan mempelajari isi kandungan Al-Quran.
 • Melakukan sesi soal jawab berkaitan dengan faedah menuntut ilmu dan membaca dan akibat jika tidak menuntut ilmu dan tidak suka membaca.
 • Melakukan aktiviti dan simulasi untuk membantu memahami kepentingan penurunan wahyu dan beramal dengan Al-Quran.