KAFA

Bab 4 : سيرة

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
KAFA
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad. Kita akan membincangkan peristiwa penting dalam hidupnya, seperti kelahirannya, masa kanak-kanak, dan peranannya sebagai nabi. Kita juga akan belajar tentang wahyu pertama yang diterimanya dan bagaimana dia menyebarkan risalah Islam.

Di samping itu, kita akan mengkaji peranan penting Khadijah, isteri Nabi, dalam menyokong dan menyebarkan dakwah Islam. Kami akan meneroka kualiti beliau dan sumbangan beliau kepada masyarakat Islam awal.