Sains

Bab 1 : Kemahiran Saintifik

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
- Mengelaskan objek atau peristiwa ke dalam kumpulan atau kategori berdasarkan persamaan dan perbezaannya
- Membuat ramalan atau hipotesis berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan sedia ada
- Menjalankan eksperimen atau penyiasatan untuk menguji ramalan atau hipotesis
- Mengumpul dan menganalisis data menggunakan alat dan teknik yang sesuai
- Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpul dan membuat inferens atau generalisasi
- Berkomunikasi dan mempersembahkan penemuan dan keputusan menggunakan bahasa dan format saintifik yang sesuai

2. Sikap dan Nilai Saintifik
- Membangunkan rasa ingin tahu dan minat terhadap alam semula jadi
- Tunjukkan sikap terbuka dan kesanggupan untuk meneroka idea dan perspektif baharu
- Menunjukkan kejujuran dan integriti dalam menjalankan penyiasatan saintifik
- Mengamalkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cabaran dan rintangan
- Menunjukkan rasa hormat terhadap alam sekitar dan semua hidupan
- Bekerjasama dan bekerja secara berkesan dalam satu pasukan untuk menyelesaikan masalah saintifik

Dengan mempelajari bab ini, kita akan belajar cara menggunakan kemahiran dan sikap saintifik untuk lebih memahami dunia di sekeliling kita dan menyelesaikan masalah secara sistematik dan logik.
Topik dalam bab ini