Matematik

Bab 8 : Pengurusan Data

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, anda akan belajar tentang pengendalian data dalam matematik. Anda akan bermula dengan memahami carta pai, iaitu graf bulat yang menunjukkan maklumat dalam bentuk kepingan. Anda akan belajar cara mentafsir carta pai dan memahami data yang diwakilinya.

Seterusnya, anda akan belajar tentang mod, median, min dan julat. Ini adalah cara yang berbeza untuk mencari purata dan sebaran set nombor. Anda akan berlatih mengenali dan menentukan nilai ini daripada data yang tidak dikumpulkan.

Akhir sekali, anda akan menggunakan kemahiran pengendalian data anda untuk menyelesaikan masalah dalam situasi harian. Ini akan membantu anda memahami cara menggunakan data untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah kehidupan sebenar.